การแตกของเซลล์ในเซลล์โครโมโซม

สาเหตุของการตอบสนองของเซลล์ต่อการพร่องของมันตั้งสมมติฐานว่ามีบทบาทเพิ่มเติมในการรับมือกับความเครียดการจำลองแบบ โปรตีนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจำลองดีเอ็นเอของตัวเองดังนั้นการทดลองลดปริมาณ ATAD5 ในเซลล์ส่งผลให้เกิดความผิดปกติมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจำลองดีเอ็นเอปกติเนื่องจากความเครียดการจำลองแบบ

ซึ่งเน้นในการศึกษานี้ก็เกิดขึ้นในระหว่างการจำลองดีเอ็นเอมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแยกผลกระทบของการขาด ATAD5 ต่อความเครียดการจำลองแบบและกระบวนการจำลองดีเอ็นเอทั่วไป เพื่อเอาชนะสิ่งนี้นักวิจัยได้คิดค้นวิธีการทดลองเพื่อกระตุ้นการขาด ATAD5 ที่จุดเริ่มต้นของความเครียดการจำลองแบบภายใต้เงื่อนไขการทดลองเหล่านี้พวกเขาพบว่าเมื่อลดระดับลงเซลล์จะไม่สามารถทำการจำลองดีเอ็นเอต่อเนื่องได้โดยความเครียดจากการจำลอง แต่เพิ่มความไม่เสถียรของจีโนมเช่นการแตกของเซลล์ในเซลล์โครโมโซมและซึ่งหมายความว่า ATAD5 มีส่วนช่วยในการรักษาเสถียรภาพของจีโนมด้วยการกู้คืนการจำลองดีเอ็นเอภายใต้ความเครียดการจำลองแบบ หลังจากนั้นพวกเขาทำการทดลองเพื่ออธิบายกลไกระดับโมเลกุลสำหรับ ATAD5 เริ่มการจำลองแบบดีเอ็นเอใหม่ RAD51 มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความเสถียรของไซต์การจำลองแบบจนตรอกภายใต้ความเครียดการจำลองแบบ นักวิจัยพบว่า ATAD5 ส่งเสริมการสรรหา RAD51 ไปยังไซต์จำลองโดยการปฏิสัมพันธ์โปรตีนโปรตีนโดยตรง