การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

การใช้ยุทธศาสตร์การคำนวณใหม่นักวิจัยจากศูนย์การแพทย์ตะวันตกเฉียงใต้ของยูทาห์ได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 29 ประการที่สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งในวัยเด็กที่ก้าวร้าว กลุ่มได้ใช้การวิเคราะห์แบบเบส์ ซึ่งเป็นวิธีการในการอนุมานทางสถิติร่วมกับการคัดกรอง ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขยีนที่ประกาศตัวขึ้นมาจำนวนมากเพื่อยืนยันการคาดการณ์เชิงสถิติ

การทำงานของพวกเขาช่วยอธิบายถึง “เครื่องยนต์” ในการก่อตัวและแนะนำการรักษาที่มีศักยภาพ นอกจากนี้วิธีการวิจัยของพวกเขาสามารถใช้เพื่อระบุตัวขับเคลื่อนทางพันธุกรรมของโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ เกือบทุกยีนเกิดขึ้นในเซลล์เป็นคู่ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่ยีนที่มีเพียงสำเนาเดียวหรือที่มีสำเนาตั้งแต่สามเล่มขึ้นไป