การเจริญเติบโตของเชื้อราบนผิวหนัง

ความสมดุลระหว่างเชื้อราและระบบภูมิคุ้มกันบนพื้นผิวของร่างกายเราหายไป มีหลักฐานว่าเชื้อราที่ไม่เป็นอันตรายมักมีบทบาทเมื่อมาถึงโรคผิวหนังภูมิแพ้ ในโรคภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเรื้อรังนี้ซึ่งมีผลต่อเด็กถึงร้อยละ 20 ของเด็กและผู้ใหญ่ร้อยละ 10 ระบบภูมิคุ้มกันจะตอบสนองต่อแอนติเจนจากสิ่งแวดล้อมเช่นไรฝุ่นในบ้าน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่กลากซึ่งเป็นลักษณะของโรคผิวหนังแห้งอักเสบ

และมีอาการคันโดยทั่วไปที่คอแขนและขา นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในโรคผิวหนังที่พบมากที่สุดในสุนัข โดยเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิดซึ่งโดยปกติจะให้การป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราบนผิวหนังที่ไม่สามารถควบคุมได้และยังช่วยในการพัฒนาลักษณะอาการสำหรับโรคผิวหนังภูมิแพ้ เชื้อราจะกลายเป็นสารก่อภูมิแพ้บนผิวหนังดังนั้นจึงจะพูดและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองมากเกินไปของระบบภูมิคุ้มกันที่มีลักษณะการอักเสบตามลำดับ การค้นพบนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการทดลองกับเซลล์จากผู้ป่วยโรคผิวหนังภูมิแพ้ที่ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซูริคและ ETH ซูริค