การสัมผัสกับไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์

วัคซีนป้องกันไวรัสซิก้าช่วยลดปริมาณไวรัสในลิงแสมท้องและการปรับปรุงผลลัพธ์ของทารกในครรภ์ วัคซีนซิก้าที่ได้รับก่อนการปฏิสนธิกับการสัมผัสกับไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์ การติดเชื้อไวรัสซิก้าของหญิงตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบของทารกในครรภ์รวมถึงการเสียชีวิตของทารกในครรภ์และความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดรวมยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุมัติ

สถานการณ์จริงที่ผู้หญิงสามารถฉีดวัคซีนเดือนหรือปีก่อนตั้งครรภ์ หลังจากการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับวัฏจักรการสืบพันธุ์สัตว์เพศเมียจะอยู่กับสัตว์เพศชายและให้กำเนิด สัตว์ที่ได้รับวัคซีนสิบสามตัวและตัวควบคุมที่ไม่ได้รับวัคซีนสิบสองตัวก็ตั้งครรภ์ นักวิจัยได้ทำการเปิดโปงสัตว์ที่ตั้งท้องกับไวรัสซิกาเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคการศึกษาที่หนึ่งและสอง ผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนมีเชื้อไวรัสในเลือดน้อยกว่าและไวรัสยังคงอยู่ได้นานขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ สัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนสองตัวสูญเสียลูกในครรภ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากติดเชื้อไวรัสซิก้า ไม่มีการสูญเสียของทารกในครรภ์ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน