การสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติ

หลักฐานใหม่ว่าโรคจิตเภทสามารถถูกทำเครื่องหมายโดยการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติคล้ายกับที่พบในสมองของคนที่มีความผิดปกติของระบบประสาทโรคจิตเภทสาเหตุเฉพาะที่ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเป็นการรวมกันของยีนและสิ่งแวดล้อม เป็นความผิดปกติทางจิตที่ถูกปิดการใช้งานที่ทำเครื่องหมายด้วยความคิดที่คลั่งไคล้ความรู้สึกและพฤติกรรม

เช่นเดียวกับอาการหลงผิดหรือภาพหลอน ในแต่ละปีมีผู้คนประมาณ 200,000 คนในสหรัฐอเมริกาอาการของโรคอาจบรรเทาลงได้ด้วยยาต้านโรคจิต แต่ยาเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับทุกคน แทนที่จะพึ่งพาการจำแนกตามอาการนักวิจัยได้พยายามจำแนกประเภทของโรคจิตเภทมานานกว่าเช่นที่มีการสะสมของโปรตีนผิดปกติซึ่งเป็นวิธีที่มีศักยภาพในการปรับปรุงและปรับการรักษาด้วยยาที่แม่นยำ นักวิจัยไม่แน่ใจว่าความแปรปรวนของความผิดปกตินี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะพบว่ามันมีประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอย่างสมองที่วิเคราะห์