การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง

การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงเป็นสาเหตุให้สต็อกปลาลดลงอย่างมากและเธอบอกว่ามันเป็นที่คาดกันว่าด้วยแนวโน้มนี้ประชากรปลาจะลดลงอีกมากถึง 40% ภายในปี 2563 เรายังคงสามารถหลีกเลี่ยงการทำลายระบบนิเวศทั่วโลกได้โดยหยุดการปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมกระจายระบบอาหารของเราและส่งเสริมรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อย้อนกลับแนวโน้มเหล่านี้และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลง ในวันสากลนี้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพผมขอเรียกร้องให้ทุกคน รัฐบาลธุรกิจและภาคประชาสังคม ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องและจัดการเว็บที่เปราะบางและมีความสำคัญอย่างยั่งยืนบนโลกใบเดียวของเรา วันนานาชาติเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพมีการทำเครื่องหมายในวันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทางชีวภาพ