การลดลงของมวลกล้ามเนื้อตามอายุ

การลดลงของกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นทำให้การออกกำลังกายของเราลดลงทำให้เราอ่อนแอต่อปัญหาสุขภาพที่หลากหลายและทำให้อายุการใช้งานสั้นลง การลดลงของมวลกล้ามเนื้อตามอายุและความเสื่อมโทรมที่ตามมาของการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นภาระด้านสุขภาพที่รุนแรงในสังคมผู้สูงอายุ เรารู้แล้วว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่จะสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้น

แต่กลไกการขีดเส้นใต้สำหรับปรากฏการณ์นี้ยังไม่ชัดเจน โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อินซูลินไม่เพียง แต่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์ การกระทำที่ไม่เพียงพอของอินซูลินได้รับการคิดว่าจะส่งผลในการปราบปรามการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของมวลกล้ามเนื้อโครงร่าง