การลดระดับของโปรตีนเดี่ยว

ส่วนประกอบที่สำคัญบนพื้นผิวของเม็ดหลั่งที่มีอินซูลินซึ่งจะทำการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์ ในกรณีที่ไม่มีโมเลกุลไขมันที่เฉพาะเจาะจงจะสะสมอยู่บนพื้นผิวของเม็ดหลั่ง สิ่งนี้ทำให้พวกมันไร้ความสามารถดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเทียบท่ากับเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งจะทำให้การหลั่งอินซูลินลดลงสิ่งแรกและสำคัญที่สุดที่การลดระดับของโปรตีนเดี่ยว

ซึ่งแสดงข้อบกพร่องหลายประการที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานประเภท 2 แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบไขมันของเม็ดหลั่งอินซูลินที่มีความสำคัญสำหรับความสามารถในการได้รับการปล่อยตัวจากเซลล์ นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้การค้นพบนี้เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เป็นผลให้อินซูลินน้อยถึงเลือดและดังนั้นร่างกายจะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเพียงพอระบุโปรตีนที่พบในระดับที่ต่ำกว่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2