การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุหลัก

มีข้อบ่งชี้มากมายที่การอดอาหารช่วยส่งเสริมอายุยืน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการให้ความสนใจอย่างมากกับการเลียนแบบการจำกัดแคลอรี่ ซึ่งเป็นสารที่จำลองผลการส่งเสริมสุขภาพของการอดอาหารโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตสารนี้อาจเป็นประโยชน์ในการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุหลักฐานการทดลองครั้งแรกที่การอดอาหารสามารถยืดอายุขัย

มีอายุมากกว่าหนึ่งศตวรรษ ตั้งแต่นั้นมานักวิจัยได้ยืนยันการค้นพบเหล่านี้ในหลายสายพันธุ์ เมื่อเซลล์ไม่ได้รับอาหารพวกเขาจะหยุดการเจริญเติบโตและลงทุนในกระบวนการล้างตัวเองที่เรียกว่า autophagy ซึ่งจะนำไปรีไซเคิลขยะเซลล์ของตัวเอง การเติมแสงอัตโนมัติจะทำให้เซลล์ฟื้นคืนและกำจัดโปรตีนที่เป็นพิษและผิดไปได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มากขึ้น