การรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบไลน์

อัตราการตอบสนองโดยรวมของผู้ป่วยที่ประเมินได้คือร้อยละ 54 โดยร้อยละ 40 บรรลุการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบสนองเหล่านั้นไม่ถึงที่การติดตามผลค่ามัธยฐานของระยะเวลา 19 เดือน ผลการวิจัยเหล่านี้สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษาในเว็บไซต์ของเราที่ Penn ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ในการให้อภัย

สองในสามของกรณี DLBCL ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบไลน์ เมื่อล้มเหลวนั้นการรักษาด้วยเคมีบำบัดในปริมาณมากรวมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดด้วยตัวเองอาจนำไปสู่การอยู่รอดที่ปราศจากโรคได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามผู้ป่วยเพียงครึ่งหนึ่งของ r / r เป็นผู้สมัครสำหรับวิธีการนี้และสำหรับผู้ที่คาดว่าจะมีอัตราการอยู่รอดสามปีที่คาดการณ์ไว้เพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น