การบุกรุกของเซลล์เม็ดเลือดแดง

ตรวจพบสัญญาณการเจริญเติบโตจะเรียกเซลล์ที่จะเติบโตและแบ่ง นักวิจัยได้ทำการรักษาเซลล์ด้วยยา SB505124 ซึ่งสกัดกั้นตัวรับ activin จากการตรวจจับสัญญาณการเจริญเติบโตอื่น ๆ เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาวางเซลล์ที่มียาเสพติดในตัวกรองและการบุกรุกวัดโดยดูที่จำนวนเซลล์ที่ย้ายผ่านตัวกรอง ผลการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตการขยายตัว

และการบุกรุกของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่รักษาด้วยยาถูกยับยั้งโดย 60 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ยืนยันบทบาทของตัวรับ activin ในการแพร่กระจาย retinoblastoma ในเซลล์นักวิจัยต้องการที่จะทราบว่าการทำงานนี้มีผลกับสัตว์ที่มีชีวิตอยู่หรือไม่ พวกเขาไล่ตามการทดลองในปลาม้าลายตัวอ่อนเนื่องจากโมเดลที่สะดวกนี้ยังไม่ค่อยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและจะไม่ปฏิเสธการปลูกถ่ายเซลล์อื่น ๆ ลงไป นักวิจัยได้ฉีดเซลล์ปลาลูกตาลงไปในดวงตาของปลาม้าลาย 2 วันและตรวจติดตามการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งด้วยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเนื้องอกตาในช่วงสี่ถึงหกวันต่อไป