การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในระหว่างการหายใจของเซลล์

ตัวแปรใหม่เร่งความเร็วการลุกลามของโรคอย่างรวดเร็วในแบบจำลองเมาส์ของกลุ่มอาการ การตรวจสอบกลไกของโรคและพัฒนาวิธีการรักษา ต่อมานักวิจัยส่งออกหนูไปยังเฮลซิงกิและรักษาสายพันธุ์กลายพันธุ์ในพื้นหลังทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันเล็กน้อย จากการหาลำดับจีโนมทั้งหมดการกลายพันธุ์ของจุดใหม่ถูกค้นพบในไมโตคอนเดรียของสายพันธุ์ลุนด์อายุสั้น

ความบังเอิญที่ไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากการกลายพันธุ์แบบสุ่มในยีน mt-Cyb ก็ปรากฏขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนเดียวกันของไมโทคอนเดรียเหมือนการกลายพันธุ์ของ GRACILE และ โรคของหนูแย่ลง จากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และการวัดปริมาณสเปกโทรสโกปีของผู้ร่วมมือในฟินแลนด์และโปแลนด์การเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนที่ระบุในหนูทำให้การเคลื่อนไหวของส่วนหนึ่งของโปรตีน Rieske จำเป็นในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในระหว่างการหายใจของเซลล์ นักวิจัยกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่การทำงานร่วมกันระหว่างจีโนมนิวเคลียร์และไมโตคอนเดรียได้รับการพิจารณาจนเกือบเป็นระดับอะตอม