กัญชาถูกนำมาใช้ในยาแผนไทยเป็นเวลานาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ละเมิดกฎหมายของตนเองด้วยการอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรของนวัตกรรมที่มีอยู่และสารสกัดจากพืชธรรมชาติ เขาชี้ให้เห็นว่าหากสิทธิบัตรเหล่านี้ได้รับการอนุมัตินักวิจัยชาวไทยก็จะไม่สามารถพัฒนายาที่ใช้กัญชาขึ้นเพื่อบังคับให้ผู้ป่วยชาวไทยพึ่งยาราคาแพงที่นำเข้าจากยายักษ์ใหญ่ Panthep ตั้งชื่อยักษ์ใหญ่สองแห่ง

ได้แก่ Otsuka Pharmaceutical ของญี่ปุ่นและ บริษัท GW Pharmaceuticals ของอังกฤษเนื่องจากได้ยื่นขอรับสิทธิบัตร นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่ากัญชาถูกนำมาใช้ในยาแผนไทยเป็นเวลานานและผู้ผลิตยาแผนโบราณจะต้องเผชิญกับปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาหากหน่วยงานยังคงละเลยปัญหาสิทธิบัตร เราขอเรียกร้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ไขปัญหานี้โดยการล้างใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทั้งหมดภายใน 15 วันนับจากนี้หรือมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย