กระตุ้นการยุบตัวของกล้ามเนื้อ

หลักในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อรวมทั้งเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อปรากฏขึ้นและในระดับใด ในรูปแบบของการบาดเจ็บเฉียบพลัน ปรากฏในลำดับที่เหมาะสม หลังจากการแทรกซึมและก่อนการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อและทิ้งไว้ภายในหน้าต่าง regeneration ปกติ 5-7 วัน ในทางตรงกันข้ามในรูปแบบ สะสมภายในกล้ามเนื้อในระดับที่สูงขึ้นและไม่เคยซ้าย

นอกจากนี้ไม่พบการแทรกซึมของเซลล์อักเสบและเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อไม่ทำงาน นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบ FAPs ที่แปลก ๆ เหล่านี้มากขึ้นและพบว่าเซลล์มีการทำงานของ STAT3 ซึ่งส่งผลให้ระดับ IL-6 เพิ่มขึ้นเป็นไซโตไคน์อักเสบที่กระตุ้นการยุบตัวของกล้ามเนื้อ การส่งสัญญาณ IL-6-STAT3 เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อเรียกว่าการเชื่อมต่อของระบบประสาทและกล้ามเนื้อข้อเสนอแนะการเชื่อมโยงนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุม FAPs ภายใต้การควบคุม